Genel Anestezi ve Uygulamalar

Genel Anestezi Ve Ameliyathane

 

Diş hekimliğinde, diş hekimi koltuğu korkusu olan hastalar, diş tedavisine duyulan korku nedeniyle çalışılması güç hastalardır. Korku ve endişenin kontrolü hem psikolojik hem de farmakolojik (ilaç) yollarla yapılabilir. Başarılı bir diş tedavisi için iyi bir iletişim kurmak çok önemlidir. Ancak psikolojik yaklaşımların ve temel davranış yönetim tekniklerinin yetersiz kaldığı durumlarda diş tedavilerini yaptırabilmek oldukça zorlaşır. Bu gibi durumlarda sedasyon ve genel anestezi yöntemleriyle diş tedavilerinin yapılmasına olanak sağlanır.

 

Sedasyon, farklı ajanlar ve yöntemler kullanılarak hastanın santral sinir sisteminin (SSS) baskılanması sonucu, çevreyle ilişkisinin ve bilincinin azaltılması işlemidir. Sedasyonda amaç, hastada oluşan strese bağlı psikolojik ve fizyolojik reaksiyonları, bilinç ve koruyucu refleksler ortadan kalkmaksızın en aza indirgemektir.

 

Genel Anestezi Nedir?

 

Genel anestezi bilinç halinin ilaçlar yardımı ile ortadan kaldırıldığı ve tüm vücudun anestezi etkisinde olduğu anestezi yöntemidir.

 

Sıklıkla genel anestezi ve sedasyon uygulanan hasta gruplarımız

 

  • 4 yaşından küçük çocuklar. (Bu grup çocukların ikna yolu ile diş tedavileri oldukça güçtür.)

 

  • Gelişim geriliği olan çocuk veya erişkinler,

 

  • İleri derecede korkusu olan erişkin hastalar.

 

  • Genel anestezi gerektiren cerrahi girişimler (kemik grefti, kemik kisti vb)

 

  • Lokal anestezi ile tek seansta yapılması mümkün olmayan bir çok cerrahi işlemin kısa sürede (2-3 saat) genel anestezi altında yapılmasını isteyen hasta grubu.

 

  • Zihinsel engelli çocukların diş tedavileri.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
Instagram
WhatsApp
Messenger